Teorie życia społecznego

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Joanna Wieczorek, Teorie życia społecznego, dostępny w internecie: joannawieczorek.pl [dostęp 15.06.2020 r.].
  • Postęp i regres. Ekonomiczno‑społeczne uwarunkowania ewolucji cywilizacji, red. Marta Dobrzycka, Joachim Osiński, Warszawa 2017.
  • Pareto Vilfredo , Traktat o socjologii ogólnej, 1916.
  • Homans George, Social Behavior: its Elementary Forms, Nowy Jork 1961.
  • Burżuazya a Proletaryat, tłum. Witold Piekarski, Warszawa 1907.
  • encyklopedia.pwn.pl [dostęp 15.06.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida