Transformacja ustrojowa i jej przebieg

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Szymon Kozak, Polska transformacja 1989–2012: sukces czy porażka?, dostępny w internecie: tep.org.pl [dostęp 24.09.2020 r.].
  • Zieliński Eugeniusz, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida