Transformacja ustrojowa i jej przebieg

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Szymon Kozak, Polska transformacja 1989–2012: sukces czy porażka?, dostępny w internecie: tep.org.pl [dostęp 24.09.2020 r.].
  • Źródło: Eugeniusz Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999, s. 77.