Treści szkodliwe w internecie

Tekst: Anita Rozik

Opracowanie i multimedia: GroMar.eu sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Pyżalski Jacek, Elektroniczna przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc), [w:] Abramczuk Katarzyna, Pyżalski Jacek, Tomczyk Łukasz, Zdrodowska Aldona, Polskie badanie EU KIDS ONLINE 2018, Poznań 2019.
  • Abramczuk Katarzyna, Doświadczane ryzyko i poczucie bezpieczeństwa w internecie, [w:] Abramczuk Katarzyna, Pyżalski Jacek, Tomczyk Łukasz, Zdrodowska Aldona, Polskie badanie EU KIDS ONLINE 2018, Poznań 2019.
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 8.12.2020 r.].
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 1987 r. WR 28/87, dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 8.12.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida