Triumf rozumu. Oświecenie

Tekst: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. 

Bibliografia:

 • Źródło: David Hume, Naturalna historia religii, 1757 r., dostępny w internecie: pl.wikiquote.org.
 • Źródło: John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Oświecenie, t. 21, oprac. J. Bartyś, J. Goldberg, Warszawa 1961, s. 7–8.
 • Źródło: Immanuel Kant, Co to jest oświecenie?, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Europa w wieku oświecenia (1715–1789), t. 41, oprac. J. Feldman, s. 30.
 • Źródło: Paul Thiry, baron d’Holbach, System przyrody czyli prawa świata fizycznego i moralnego, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Oświecenie, t. 21, oprac. J. Bartyś, J. Goldberg, Warszawa 1961, s. 10–11.
 • Źródło: Jean Meslier, Testament, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Oświecenie, t. 21, oprac. J. Bartyś, J. Goldberg, Warszawa 1961, s. 8–9.
 • Źródło: Voltaire, Traktat o tolerancji, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Oświecenie, t. 21, oprac. J. Bartyś, J. Goldberg, Warszawa 1961, s. 13–14.
 • Źródło: Monteskiusz, O duchu praw, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Oświecenie, t. 21, oprac. J. Bartyś, J. Goldberg, Warszawa 1961, s. 16.
 • Źródło: Rozprawa wstępna wydawców, [w:] Encyklopedia albo Słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł: zebrany z najlepszych autorów a szczególnie ze słowników angielskich Chambers'a, d'Harris'a, de Dyche i in. przez stowarzyszenie ludzi nauki; uporządkowany i wydany przez pana Diderot, a jeśli chodzi o część matematyczną przez pana d’Alembert, oprac. E. Rzadkowska, tłum. E. Rzadkowska, Wrocław 1952, s. 5–10.
 • Źródło: Pierre de Ronsard, O poezji, [w:] Materiały źródłowe do historii kultury. Odrodzenie, oprac. M. Demska-Trębaczowa, Warszawa 1981, s. 69.
 • Źródło: Fragment dokumentu dotyczącego teatru Fortune, [w:] Allardyce Nicoll, Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1974, s. 120–122.
 • Źródło: Materiały źródłowe do historii kultury. Odrodzenie, oprac. M. Demska-Trębaczowa, Warszawa 1981, s. 130.
 • Źródło: Johannes de Witt, Opis teatru elżbietańskiego, [w:] Allardyce Nicoll, Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1974, s. 120.
 • Źródło: Edmund Spenser, Królowa wieszczek, tłum. J. Kasprowicz.
 • Źródło: Michel Eyquem de Montaigne, Materiały źródłowe do historii kultury. Odrodzenie, oprac. M. Demska-Trębaczowa, Warszawa 1981, s. 70–71.
 • Źródło: [w:] Stanisław Grzybowski, Wielka historia świata. Narodziny świata nowożytnego, t. 6, Warszawa 2005, s. 355.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida