Typy społeczeństw

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Mikołaj Lewicki, Przyszłość nie może się zacząć, Warszawa 2018, s. 40.
  • Źródło: Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976, s. 63.
  • Źródło: Antoni Kalka, Między państwem a społeczeństwem – miejsce i rola szkoły w systemie PRL, [w:] Życie społeczne, kultura i polityka w okresie PRL, red. Monika Maciąg, Paulina Szymczyk, Lublin 2018, s. 46–47.
  • Źródło: Jadwiga Daszykowska, Transmisja młodości w dorosłość w kontekście zmieniającego się społeczeństwa, „Społeczeństwo i Rodzina” 2017, nr 51, t. 2, s. 83.
  • Źródło: oprac. własne.