Umowa najmu

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 19.05.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida