Umowa społeczna według Johna Locke’a

Bibliografia:

  • Źródło: John Gray, Liberalizm, [w:] Jacek Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001, s. 375.
  • Źródło: Hannah Arendt, Korzenie totalitaryzmu, tłum. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa 1993, s. 372.
  • Źródło: Ronald Dworkin, Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, Warszawa 1998, s. 484–485.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida