Unia Europejska

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Agnieszka Doczekalska, „Zjednoczona w różnorodności” --- wyzwanie dla europejskiej tożsamości prawnej na przykładzie różnorodności językowej, dostępny w internecie: researchgate.net [dostęp 18.09.2019 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida