Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawy

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 1987 Nr 21 poz. 123), dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 30.03.2021 r.].
  • Wystąpienie RPO Andrzeja Zolla 27.07.2005 – Informacja za rok 2004, dostępny w internecie: rpo.gov.pl [dostęp 30.03.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida