Usatysfakcjonowani i rozczarowani. Bilans rewolucji 1789‑1791

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia PP 2022
Udostępnij

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Na podstawie fragmentów: Florence Gauthier, Critique du concept de «révolution bourgeoise» appliqué aux Révolutions des droits de l'homme et du citoyen du XVIIIe siècle, tekst dostępny online [w:] RevolutionFrancaise.net.
  • Tylko do użytku edukacyjnego, Pourquoi le drapeau français est-il bleu, blanc, rouge?, Źródło: dostępny online na stronie dziennika francuskiego francesoir.fr
  • Źródło: Pierre Gaxotte, Rewolucja francuska, tłum. J. Furuhielm, E. Kuczkowska, A. Zawilski, Gdańsk 2001, s. 232–233.
  • Źródło: Marat o dekretach sierpniowych Zgromadzenia Narodowego, „Przyjaciel ludu”, nr 11, [w:] Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, t. 1, red. B. Krauze, Warszawa 1951, s. 231.
  • Źródło: Prawo Le Chapelier z dn. 14 czerwca 1791 roku, [w:] Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, t. 1, red. B. Krauze, Warszawa 1951, s. 247.
  • Źródło: Wilhelm Blos, Rewolucja francuska, tłum. B. Limanowski, Kraków 1905, s. 84–85.
  • Źródło: Konstytucja francuska z 3 września 1791 r., [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 491–492.
  • Źródło: Arthur Young o pracach klubu jakobinów w styczniu 1790 roku, [w:] Jan Baszkiewicz, Stefan Meller, Rewolucja francuska 1789–1794: społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983, s. 90.
  • Źródło: Komitet Sprawozdawczy Zgromadzenia o ruchu chłopskim, „Monitor”, nr 32, [w:] Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, t. 1, red. B. Krauze, Warszawa 1951, s. 228.