Ustawa o partiach politycznych

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Bożena Kuzawińska, Polskie partie polityczne: czy spełniają swoje funkcje?, 15.01.2012 r., dostępny w internecie: batory.org.pl [dostęp 4.03.2021 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, dostępny w internecie: orka.sejm.gov.pl [dostęp 4.03.2021 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 10.03.2021 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 4.03.2021 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 10.03.2021 r.].
  • Źródło: Ustawa o partiach politycznych (…), dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 10.03.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida