Utrwalamy środki poetyckie

Pakiet składa się ze scenariusza zajęć i filmu. Celem zajęć jest utrwalenie wiadomości o środkach poetyckich (porównanie, przenośnia, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy). Uczniowie doskonalą umiejętność dostrzegania różnic między językiem prozy i poezji. Film przedstawia przykłady wykorzystania w literaturze środka stylistycznego jakim jest onomatopeja, wraz z komentarzem językoznawcy, dr. Bogusława Bednarka.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida