W jaki sposób można pisać o miłości? Sonety do Laury Francesca Petrarki

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Eliza Krzyńska-Nawrocka,  Petrarka: sztuka kochania, sztuka istnienia , „Tarnowskie Colloquia Naukowe” 2017, nr 2, s. 44.
  • Źródło:  Petrarkizm, za: Słownik terminów literackich , red. J. Sławiński, Wrocław 2002, s. 382–383.
  • Źródło: Francesco Petrarca,  Sonet 132 , [w:] tegoż,  Wybór pism , tłum. J. Kurek, wybór W. Morawski, Wrocław 1982, s. 13–14.
  • Źródło: Francesco Petrarca,  Sonet 157 , [w:] tegoż,  Wybór pism , tłum. J. Kurek, wybór W. Morawski, Wrocław 1982, s. 17.
  • Źródło: Francesco Petrarca, Sonet 90, [w:] tegoż,  Wybór pism , tłum. J. Kurek, wybór W. Morawski, Wrocław 1982, s. 10.
  • Źródło: Aleksander Wilkoń,  Dzieje języka artystycznego w Polsce. Renesans , Katowice 2004, s. 44–45.