W poszukiwaniu tego, co najważniejsze. Wiersz Zbigniewa Herberta Pan Cogito i wyobraźnia

Tekst: Estera Lasocińska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Herbert, Pan Cogito i wyobraźnia.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Kołatka, [w:] tegoż.
  • Źródło: Joanna Dudek, Granice wyobraźni – granice słowa, Kraków 2008, s. 23–26.
  • Źródło: Blaise Pascal, Myśli, Warszawa 2019.