W pułapce: żądania Niemiec, pakt Ribbentrop–Mołotow

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Tekst: Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Tajny protokół dodatkowy do paktu Ribbentrop–Mołotow, Moskwa, 23 sierpnia 1939 r., [w:] Stanisław Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. 3, 1935–1939, Poznań 1992, s. 452–453.
  • Źródło: Układ niemiecko-czechosłowacki. Cytat za: Historia stosunków międzynarodowych. Wybór dokumentów, t. 1, 1780–1939, oprac. D. Bielenin, J. Bratkowski, T. Jaworski, S. Klimczak, Warszawa 1999, s. 257.
  • Źródło: Pakt o nieagresji zw. Paktem „Ribbentrop-Mołotow” zawarty 23 sierpnia 1939 r. pomiędzy Rządem III Rzeszy Niemieckiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Cytat za: Zestawienie najważniejszych umów i porozumień międzynarodowych dotyczących stosunków pomiędzy Polską, Niemcami i Rosją Sowiecką w latach 1922–1939, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, senat.gov.pl, 2009.