Wielkie inwestycje i wielkie projekty. Gospodarka i kultura niemiecka pod rządami nazistów

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Eugeniusz Cezary Król, Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech w latach 1919–1945. Studium organizacji, treści, metod i technik masowego oddziaływania, Warszawa 1999.
  • Źródło: Władysław Czapliński, Adam Galos, Wacław Korta, Historia Niemiec, Wrocław 1981, s. 743–744.
  • Źródło: Jan Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 1999, s. 101.
  • Źródło: , [w:] Emanuel Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1997, s. 18.
  • Źródło: Emanuel Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1977, s. 18.
  • Źródło: Rozwój ludności niektórych krajów europejskich w XVIII w. (w mln), [w:] Emanuel Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1977, s. 17.
  • Źródło: Janusz Skodlarski, Historia gospodarcza, Warszawa 2012, s. 112–113.
  • Źródło: Jan Szpak, Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 1999, s. 101.
  • Źródło: Maciej Maciejewski, Mirosław Sadowski, Powszechna historia gospodarcza od XV do XX wieku, Wrocław 2007, s. 68–69.
  • Źródło: Dziesięć największych miast europejskich w XVIII wieku (w tys.), [w:] Emanuel Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1977, s. 24.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida