Wiosna Ludów w monarchii Habsburgów. Rewolucja w Wiedniu i powstanie węgierskie

Tekst: Michał Kopczyński, Maciej Przybyliński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Cytat za: Europa. Nasza historia. Klasa 7. Cz. 1: Od kongresu wiedeńskiego do I wojny światowej, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogicznej, Warszawa 2019, s. 48.
  • Źródło: O. Balzer, Historya ustroju Austryi w zarysie, Lwów 1899, s. 481.