Wizja gór w Melodii mgieł nocnychNa Skalnym Podhalu Kazimierza Przerwy‑Tetmajera

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Słownik terminów literackich, Wrocław 2002, s. 551.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Zimowe panny albo o Maćku, który przepadł w górach, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu. Wybór, oprac. Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1998, s. 249–250.
 • Źródło: Kazimierz Tetmajer, Przedmowa, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu. Wybór, oprac. J. Kolbuszewski, Wrocław 1998, s. 5.
 • Źródło: Jacek Kolbuszewski, Wstęp, [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Na Skalnym Podhalu. Wybór, Wrocław 1998.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Sobek Jaworcarz jaki honor miał, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu. Wybór, oprac. Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1998, s. 197–198.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Zimowe panny albo o Maćku, który przepadł w górach, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu. Wybór, oprac. Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1998, s. 246.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Zimowe panny albo o Maćku, który przepadł w górach, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu. Wybór, oprac. Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1998, s. 251.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Zimowe panny albo o Maćku, który przepadł w górach, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu. Wybór, oprac. Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1998, s. 250.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Babski wybór, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu. Wybór, oprac. Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1998, s. 347–348.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jak Jasiek z Ustupu, Hanusia od Królów i Marta Uherczykówna z Liptowa śpiewali w jedno słoneczne rano ku sobie, [w:] tegoż, Na Skalnym Podhalu. Wybór, oprac. Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1998, s. 124–125.
 • Źródło: Julian Przyboś, Sen i przebudzenie.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Melodia mgieł nocnych (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym), [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 230.