Władysław Herman – słaby władca czy ofiara historii?

Autor: Michał Baranowski

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: Gall Anonim, Kronika polska, przekł. R. Grodecki, ks. II, 4, wiele wydań.
  • List Władysława Hermana do katedry w Bambergu. Cytat za: F. Piekosiński, Najdawniejszy dokument polski, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”. 4 (54) 1902, s. 497.