Wolność. Prekursorzy liberalizmu

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Hobbes Thomas, Lewiatan, [w:] , tłum. C. Znamierowski.
  • Locke John, Dwa traktaty o rządzie, [w:] , tłum. Z. Rau.
  • Piotr Bartula, Zagadka moralnej przemiany, dostępny w internecie: https://filozofuj.eu/.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida