Wolność w filozofii Hegla. Wolność jednostki

Szkoła ponadpodstawowa
Filozofia
Udostępnij

Tekst: Marcin Pełka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Źródło: G. W. F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. 1, tłum. A. Landman, Warszawa 1958, s. 118.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida