Wpływ filozofii Pascala na egzystencjalizm

Tekst: Marcin Pełka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Źródło: W. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978, s. 126.
  • Źródło: Blaise Pascal, Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków 2003, s. 90.
  • Źródło: Blaise Pascal, Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków 2003, s. 113.
  • Źródło: Blaise Pascal, Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków 2003, s. 99.
  • Źródło: Blaise Pascal, Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków 2003, s. 20.
  • Źródło: Blaise Pascal, Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków 2003, s. 64–65.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida