Wpływ środowiska przyrodniczego na przemysł i handel zagraniczny