Wpływ Waltera Scotta na kształtowanie się polskiej powieści poetyckiej

Tekst: Joanna Oparek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Janina Lasecka, Ocalenie i negacja: epika poetycka Waltera Scotta i Georgea Gordona Byrona, „Prace Polonistyczne Studies in Polish Literature” 1983, nr 39, s. 74–80.
  • Źródło: Janina Lasecka, Ocalenie i negacja: epika poetycka Waltera Scotta i Georgea Gordona Byrona, „Prace Polonistyczne Studies in Polish Literature” 1983, nr 39, s. 72–75.
  • Źródło: Janina Lasecka, Ocalenie i negacja: epika poetycka Waltera Scotta i Georgea Gordona Byrona, „Prace Polonistyczne Studies in Polish Literature” 1983, nr 39, s. 59–63.
  • Źródło: Antoni Malczewski, Maria, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/maria-powiesc-ukrainska.html [dostęp 6.04.2022 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida