Współczesne debaty wokół liberalizmu

Autor:
Tadeusz Mincer, opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Marcin Król, Byliśmy głupi, „Magazyn Świąteczny Gazety Wyborczej” 2014.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida