Współczesne inspiracje secesją

Tekst: Justyna Bajda

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Mieczysław Wallis, Secesja, Warszawa 1967.
  • Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. 2, Warszawa 1991.
  • Prus Bolesław, Kroniki tygodniowe, [w:] tegoż, Kurier Codzienny, t. 55, 1891.
  • Mizerski Sławomir, „Polityka” 2012, nr 43.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida