Współczesne inspiracje secesją

Tekst: Justyna Bajda

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Mieczysław Wallis, Secesja, Warszawa 1967, s. 149.
  • Źródło: Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. 2, Warszawa 1991, s. 310.
  • Źródło: Bolesław Prus, Kroniki tygodniowe, [w:] tegoż, Kurier Codzienny, t. 55, 1891.
  • Źródło: Sławomir Mizerski, Wysyp milionerów, „Polityka” 2012, nr 43.