Strona główna Wszystko, co przewidzieli, wypadło zupełnie inaczej, albo trochę inaczej, czyli także zupełnie inaczej – poetyckie podsumowania Wisławy Szymborskiej
Powrót

Wszystko, co przewidzieli, wypadło zupełnie inaczej, albo trochę inaczej, czyli także zupełnie inaczej – poetyckie podsumowania Wisławy Szymborskiej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Język polski
Udostępnij

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Wisława Szymborska, Wizerunek, [w:] tejże, Wybór poezji, s. 109.
  • Źródło: Wisława Szymborska, W rzece Heraklita, [w:] tejże, Wybór poezji, s. 131.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Jaskinia, [w:] tejże, Wybór poezji, s. 176.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Wszelki wypadek, [w:] tejże, Wybór poezji, s. 184.
  • Źródło: Edward Kasperski, Poezja filozoficzna Szymborskiej (człowiek, byt, poznanie, etyka), „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1996, nr XXXI, s. 11–12.
  • Źródło: Edward Kasperski, Poezja filozoficzna Szymborskiej, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1996, nr (R. 31), s. 15–16.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Schyłek wieku, [w:] tejże, Wybór poezji, oprac. W. Ligęza, s. 290–291.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku XIX, [w:] tegoż, Wybór poezji, s. 104–105.
  • Źródło: Wojciech Ligęza, Wisławy Szymborskiej świat w stanie korekty, s. 113.