Wybory parlamentarne jako reguła życia politycznego w państwach demokratycznych. Zasady prawa wyborczego

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Tomasz Kowalczyk, Znaczenie zasady równości prawa wyborczego w prawie polskim przed wejściem w życie Kodeksu wyborczego, dostępny w internecie: marszalek.com.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Dawid Sześciło, Modele administracji wyborczej w wybranych państwach, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Krzysztof Urbaniak, Wybory jako demokratyczny sposób kreowania organów władzy publicznej a dobro wspólne, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Encyklopedia PWN: cenzus wyborczy, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 22.04.2021 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 28.02.2020 r.].
  • Słownik języka polskiego: suwerenny, dostępny w internecie: sjp.pwn.pl [dostęp 23.04.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida