Wybuch wojny na Dalekim Wschodzie. Utworzenie frontu we Włoszech

Liceum ogólnokształcące i technikum
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Arystoteles, Fragment 611, 10.
  • Źródło: Archiloch, fragment 6, tłum. A. Onysymow.
  • Źródło: Tyrtajos, fragment 10, wersy 15-20, tłum. W. Appel.
  • Źródło: Pauzaniasz, Wędrówki po Helladzie, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, ks. 3, rozdz. 16, ust. 10.
  • Źródło: Ksenofont, Ustrój polityczny Sparty, tłum. pod kier. R. Kuleszy, rozdz. 2, ust. 9.
  • Źródło: Ksenofont, Ustrój polityczny Sparty, tłum. pod kier. R. Kuleszy, rozdział 3, ustęp 2.
  • Źródło: Eurypides, Andromacha, tłum. R.R. Chodkowski, wersy 595–604.
  • Źródło: Plutarch, Żywot Likurga, tłum. K. Korus, rozdz. 18, ust. 3–5.
  • Źródło: Platon, Prawa, tłum. D. Zygmuntowicz.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida