Wydarzenia z dziejów Polski na tle dziejów Europy w X–XII wieku – podsumowanie

Zespół autorski Contentplus.pl sp. z o.o.

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Dyktat papieski, [w:] Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1997, s. 126.
  • Źródło: Gall Anonim, Kronika polska, [w:] Jerzy Wyrozumski, Wielka historia Polski, t. 2, Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. – 1370), Kraków 1999, s. 90.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida