Wymiary egzystencjalizmu

Tekst: Adam Kalbarczyk 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Jaspers Karl, Wprowadzenie do filozofii , tłum. A. Wołkowicz, Warszawa 1998.
  • Heidegger Martin, List o humanizmie, [w:] Markiewicz Barbara, Filozofia dla szkół średnich, tłum. Józef Tischner, Warszawa 1988.
  • Sartre Jean-Paul, Egzystencjalizm jest humanizmem, [w:] Markiewicz Barbara, Filozofia dla szkół średnich, tłum. Anna Rudzińska, Warszawa 1988.