Wzorzec rycerza idealnego na przykładzie "Iliady" Homera

Scenariusz lekcji, w trakcie której uczniowie poznają cechy charakterystyczne eposu rycerskiego na podstawie fragmentów "Iliady". Poszukują wzorca rycerza idealnego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida