Zasady poprawnej kompozycji tekstów retorycznych

Tekst: Anna Dargiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Przemówienie Lecha Wałęsy, przewodniczącego „Solidarności" przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, 15 listopada 1989, dostępny w internecie: http://www.10-25.pl/my-narod/.
 • Platon, Dialogi. Fajdros, tłum. W. Witwickiego, Warszawa 1993.
 • Rusinek Michał, Załazińska Anna, Jak się dogadać, czyli retoryka codzienna, Kraków 2018.
 • Załazińska Anna, Rusinek Michał, Jak się dogadać, czyli retoryka codzienna, Kraków 2018.
 • Lichański Jakub, Co to jest retoryka, Kraków 1996.
 • Rusinek Michał, Załazińska Anna, Jak się dogadać, czyli retoryka codzienna, Kraków 2018.
 • Homilia Jana Pawła II w Warszawie na pl. Zwycięstwa w dniu 2 czerwca 1979, dostępny w internecie: https://sanctus.pl/index.php?grupa=66&podgrupa=449&doc=398.
 • Homer, Iliada, tłum. F. Ks. Dmochowski, Warszawa 1990.
 • Wieczorek Krzysztof A., „Filozofuj” 2016, nr 6 (12).
 • Wisława Szymborska, Poeta i świat. Odczyt Noblowski 1996, dostępny w internecie: https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1996/szymborska/25586-wislawa-szymborska-odczyt-noblowski-1996/.
 • https://sanctus.pl/index.php?grupa=66&podgrupa=449&doc=398.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida