Zastosowanie wzoru na sumę szeregu geometrycznego zbieżnego w różnych zadaniach