Strona główna Zdziwienie jako początek filozofii – analiza tekstu filozoficznego Źródła filozofii Karla Jaspersa
Powrót

Zdziwienie jako początek filozofii – analiza tekstu filozoficznego Źródła filozofii Karla Jaspersa

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Platon, Teajtet, [w:] tegoż, Parmenides. Teajtet, tłum. W. Witwicki.
  • Karl Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkowicz.
  • Arystoteles, Metafizyka, tłum. T. Żelaźnik.