Zestawienie tekstu Gasseta z innymi źródłami – innymi koncepcjami filozoficznymi czy innymi tekstami kultury

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedium: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: José Ortega y Gasset, Bunt mas, [w:] Barbara Markiewicz, Od Nietzschego do filozofii współczesnej. Wybór tekstów, Warszawa 1993, s. 72–74.
  • Źródło: Edmund Husserl, Kryzys nauki europejskiej a transcendentalna fenomenologia, [w:] Barbara Markiewicz, Od Nietzschego do filozofii współczesnej. Wybór tekstów, Warszawa 1993, s. 33.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida