Zestawienie wybranych tekstów Jeana Jacques'a Rousseau z innymi koncepcjami filozoficznymi

Tekst: Marcin Pełka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Rousseau Jean Jacques, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, Warszawa 1996.
  • Hobbes Thomas, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 2005.