Strona główna Ziemia w Układzie Słonecznym
Powrót

Ziemia w Układzie Słonecznym

Materiał składa się z sekcji: "1. Jak wygląda Układ Słoneczny?", "2. Planety Układu Słonecznego", "3. Co jeszcze znajdziemy w Układzie Słonecznym?", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania". W materiale przedstawiono Ziemię jako jedną z planet Układu Słonecznego oraz podano cechy pozostałych planet .

Materiał zawiera 5 ilustracji (fotografii przedstawiających kometę Halleya i deszcz meteorów, obrazów, rysunków obrazujących  teorię geocentryczną i heliocentryczną), 1 film " Planety Układu Słonecznego". Wiedza z tego zakresu jest sprawdzana za pomocą 8 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania na dobieranie, wielokrotnego wyboru oraz typu prawda - fałsz..

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "asteroida", "ciało niebieskie", "teoria geocentryczna", "teoria heliocentryczna", "Układ Słoneczny"

Aktualizacja tekstu: Donata Sikorska
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.