Złoty środek do szczęścia – etyka Arystotelesa

Tekst: Katarzyna Kuczyńska 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Kraków 1955.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Pan Cogito o cnocie, [w:] Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego miasta, 1984.
  • Źródło: Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Kraków 1956, s. 8.
  • Źródło: Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1956, s. 18.
  • Źródło: Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1956, s. 4.
  • Źródło: Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1956, s. 56.
  • Źródło: Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1956, s. 57.
  • Źródło: Alasdair MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. Adam Chmielewski, Warszawa 1996, s. 71.
  • Źródło: Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1956, s. 18.
  • Źródło: Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1956, s. 45.