Znaczenie i wpływ przemysłu HT na rozwój gospodarczy i jakość życia

Tekst i scenariusz lekcji: Kamil Kaliński

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.