Źródła prawa, hierarchia aktów prawnych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: PAP, TK: Zeszłoroczna reforma Kodeksu karnego jest niekonstytucyjna, 14.07.2020 r., dostępny w internecie: prawo.gazetaprawna.pl [dostęp 22.11.2021 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 22.11.2021 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 22.11.2021 r.].
  • Źródło: Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 1999 roku, 2000 r., dostępny w internecie: trybunal.gov.pl [dostęp 22.11.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida