Związek między pojęciami ontologii starożytnej a pojęciami naukowymi na wybranych przykładach

Tekst: Marcin Pełka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida