Związek między pojęciami ontologii starożytnej a pojęciami naukowymi na wybranych przykładach