Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z przykładami przedstawionymi w animacji 3D, a następnie wykonaj polecenia.

R15K9VTE3exW0
Film nawiązujący do treści lekcji dotyczącej objętości graniastosłupa.
Polecenie 2

Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego objętość jest równa 93, a suma długości wszystkich krawędzi wynosi 30. Długości krawędzi graniastosłupa są wyrażone liczbami wymiernymi.

Polecenie 3

Krawędź podstawy szklanego wazonu w kształcie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi 10 cm. Do wazonu wlano 3 szklanki wody o pojemności 250 ml, co stanowiło 0,6 całkowitej pojemności wazonu. Jaka jest wysokość wazonu? W obliczeniach przyjmij, że 3=1,7. Wynik podaj w zaokrągleniu do pełnych centymetrów.