Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Uruchom aplet, zmieniaj współrzędne środka okręgu oraz długość promienia. Zwróć uwagę na zapis równania okręgu.

RUtQDmKIKqkdN
Polecenie 2

a) Naszkicuj okrąg, który jest opisany za pomocą równania:

x+42+y-22=9

b) Zapisz równanie okręgu przedstawionego na poniższym rysunku:

R1KcNDifCTt7C