Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Dane statystyczne wygodnie jest przedstawiać za pomocą diagramów procentowych, z których łatwo możemy odczytać potrzebne informacje.

Przykład 1

Diagram słupkowy przedstawia procentowy podział ludności na świecie według wieku.
Dane pochodzą z lipca 2013 roku. (Wikipedia)

RorAVcIuyU9ap1
Animacja

Z diagramu możemy odczytać kilka ważnych informacji.

 • Zdecydowanie najwięcej, bo  23 wszystkich ludzi na świecie, to osoby mające od 15 do 64 lat.

 • Ponad czwarta część ludzi na świecie to dzieci i  młodzież do 14 roku życia.

 • Ludzi mających powyżej 64 lata jest prawie czterokrotnie mniej niż dzieci i młodzieży do 14 roku życia.

 • Osób od 15 do 64 lat jest na świecie około dziesięć razy więcej niż ludzi powyżej 64 roku życia.

Przykład 2

Kołowy diagram pokazuje procentowy rozkład ludności świata na poszczególnych kontynentach.

R16oGOwPhsCul1
Animacja

Z tego diagramu możemy wywnioskować, że:

 • sześciu na dziesięciu mieszkańców kuli ziemskiej mieszka w Azji,

 • mieszkańców Europy jest sześciokrotnie mniej niż Azjatów,

 • Europejczyków i obywateli Ameryki Północnej razem jest tyle samo, co ludzi w Afryce,

 • mieszkańców Australii i Oceanii jest tak niewielu, że nie stanowią nawet jednego procenta wszystkich ludzi na świecie.

Przykład 3

Diagram przedstawia procentową oglądalność czterech najpopularniejszych stacji telewizyjnych dla dzieci: PROMYK, GWIAZDA, KIDS 1, KIDS 2 w latach 2011, 20122013.

Ruh0iHxzuZNDb1
Animacja

Z diagramu odczytujemy, że:

 • największą popularnością w czasie trzech omawianych lat cieszyła się GWIAZDA, najmniejszą zaś KIDS 1,

 • w latach 20112012 popularność PROMYKA była identyczna i programy tej stacji oglądał prawie co czwarty respondent,

 • w roku 2011 dwa razy więcej osób oglądało GWIAZDĘ niż KIDS 2,

 • w roku 2012 zdecydowanie największą popularnością cieszyła się telewizja GWIAZDA,

 • telewizja KIDS 2 prawie podwoiła swoją popularność w 2013 roku w stosunku do roku 2012, a popularność stacji GWIAZDA w 2013 roku stanowiła nieco więcej niż trzecią część popularności w roku 2012.

iwBP2HtW2i_d5e707
A
Ćwiczenie 1

Diagram przedstawia procentowy rozkład miesięcznych wydatków w rodzinie państwa Kowalików.

R1TkA42OnL6pX1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
 1. Jaka część dochodu rodziny przeznaczana jest na opłaty?

 2. Na co państwo Kowalikowie przeznaczają jednakowe kwoty pieniędzy?

 3. Czy na opłaty i ubrania wystarcza połowa dochodów rodziny?

 4. Jaką część pieniędzy przeznaczonych na ubrania stanowią pieniądze przeznaczone na oszczędności?

A
Ćwiczenie 2

Diagram procentowy kołowy przedstawia najczęściej wybierane dodatkowe przedmioty na maturze w roku 2011 (wg Polskiego Radia).

R1AZRvHBC9jYc1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
 1. Które przedmioty wybrało na maturze najwięcej osób?

 2. Ile razy więcej było maturzystów zdających geografię niż zdających inne, niewymienione przedmioty?

 3. Ile razy mniej maturzystów zdawało fizykę niż zdawało WOS?

A
Ćwiczenie 3

W pewnej szkole przeprowadzono ankietę dotyczącą ulubionego sposobu spędzania wolnego czasu. W ankiecie uczestniczyła taka sama liczba dziewcząt i chłopców. Wyniki ankiety przedstawiono za pomocą diagramu kolumnowego.

R1QHq2bAIRpaq1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
 1. Która grupa zdecydowanie bardziej lubi czytać książki?

 2. Jaki jest najbardziej lubiany przez dziewczęta i chłopców sposób spędzania wolnego czasu?

 3. Czy dziewcząt, spędzających czas przy komputerze, jest taka sama liczba, jak chłopców lubiących kino i telewizję?

iwBP2HtW2i_d5e838
classicmobile
Ćwiczenie 4

Diagram przedstawia procentowy podział powierzchni Polski na 16 województw.

RtKZFIGjtJpzn1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RcrOQ4Mn3Lalv
static
classicmobile
Ćwiczenie 5
R1A7qNpJ9Z8741
Diagram pierścieniowy, z którego odczytujemy powierzchnię województw Polski: dolnośląskie - 6,4%, kujawsko‑pomorskie - 5,7%, lubelskie - 8%, lubuskie - 4,5%, łódzkie - 5,8%, małopolskie - 4,9%, mazowieckie - 11,4%, opolskie - 3%, podkarpackie - 5,7%, podlaskie - 6,5%, pomorskie - 5,9%, śląskie - 3,9%, świętokrzyskie - 3,7%, warmińsko‑mazowieckie - 7,7%, wielkopolskie - 9,5%, zachodniopomorskie - 7,3%.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

Jaką część powierzchni Polski zajmują łącznie województwo lubelskie, łódzkie i pomorskie?

RSniZ2N1gnaIN
static
classicmobile
Ćwiczenie 7

Procentowy wykres kołowy przedstawia najliczniejsze mniejszości narodowe i etniczne, zamieszkałe na terenie Polski (według spisu z 2011 roku).

RmzUFbM3iADL61
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1JH6UDyFTHTb
static

Diagram przedstawia procentowy wykaz ocen z pracy klasowej z matematyki w klasach 1a, 1b1c gimnazjum. Liczba uczniów piszących pracę klasową w każdej z klas była taka sama.

REArC9MoXBPdC1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 8

W której klasie było najwięcej trójek?

RbIq6mKU8A1rT
static
classicmobile
Ćwiczenie 9

W której klasie żaden uczeń nie otrzymał szóstki z klasówki?

RauoqpVQumdAr
static
classicmobile
Ćwiczenie 10

Których ocen było tyle samo procent w każdej klasie?

R1b35jB30Sgig
static
iwBP2HtW2i_d5e1165
classicmobile
Ćwiczenie 11

Których ocen było trzy razy więcej w klasie 1c niż w klasie 1a?

Rrt650lt4vty6
static
classicmobile
Ćwiczenie 12

Których ocen było tyle samo w klasie 1a1c?

RJvfyjqrEmLaM
static
classicmobile
Ćwiczenie 13

Których ocen było po tyle samo w klasie 1c?

R1YQH6oC337Ph
static
classicmobile
Ćwiczenie 14
R1MqLsGd7l8nJ1
Testowanie funkcjonalności
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
A
Ćwiczenie 15

Odpowiedz na pytania.

 1. Dla których badanych grup spotkania z przyjaciółmi są częściej wybierane niż odpoczynek w rodzinnym gronie?

 2. W której grupie około połowa badanych lubi wyjazdy do ciepłych krajów?

 3. Która grupa badanych wskazywała 10 razy częściej ekstremalne sporty niż czytanie książek?

 4. W której grupie 3 na 4 badanych lubi odpoczywać w gronie rodzinnym?

 5. Dla której grupy jazda na rowerze jest bardziej popularna niż górskie wędrówki?

classicmobile
Ćwiczenie 16

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R17PZTrMTycU6
static
K
Ćwiczenie 17

Oblicz, jaki ułamek powierzchni Polski stanowi powierzchnia województwa, w którym mieszkasz. Jaki ułamek powierzchni Polski stanowi łączna powierzchnia województw przylegających do Twojego województwa?