Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami, a następnie wykonaj dołączone do nich polecenia.

R19I51WWtClyR
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Chiny a ZSRS.
Polecenie 2

Opisz relacje chińsko‑sowieckie po II wojnie światowej. Wyjaśnij, co było przyczyną rywalizacji między tymi państwami.

R6vUXSuYUjZvU
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Scharakteryzuj rządy Mao Zedonga w Chinach. Porównaj chiński komunizm z sowieckim.

R9EWRZjEvxQj7
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
R1d8W3T5TkVnW
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Wielki Skok.
Polecenie 4

Przedstaw założenia głoszonego przez Mao programu gospodarczego.

ROhTl71trd1nw
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Opisz sposób funkcjonowania komun w Chińskiej Republice Ludowej oraz podaj cel w jakim zostały one utworzone.

Ri4BSj8thSmQn
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RqN787IF86B00
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Rewolucja kulturalna w Chinach.
Polecenie 6

Wytłumacz, czym była rewolucja kulturalna i czy spełniła ona swoje zadanie.

RduViUZU6yV2i
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 7

Wyjaśnij, dlaczego Mao zdecydował się wykorzystać do rozprawy z przeciwnikami młodzież i studentów.

RkYUEKpHYvmeY
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 1

Wskaż właściwe dokończenie zdania.

Rl8XD1X8WT7ja
Wdrożona przez Mao Zedonga polityka Wielkiego Skoku miała na celu… Możliwe odpowiedzi: 1. powiększenie terytorium Chin kosztem sąsiednich państw., 2. przekształcenie Chin w państwo przemysłowe., 3. zniszczenie dorobku kulturalnego Chin., 4. odtworzenie przedwojennego modelu gospodarki Chin.
21
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i na jego podstawie wykonaj polecenia.

W 1958 roku Przewodniczący […] wezwał naród […] do szukania sposobów masowej produkcji żelaza i stali, aby […] dogoni[ć] państwa uprzemysłowione, takie jak Stany Zjednoczone. […] Wieśniacy wybudowali w naszej świątyni prowizoryczny piec. […] Tymczasem miejscowe władze apelowały też do obywateli, żeby przynosili z domu metal w każdej możliwej postaci […]. Przy wejściu do świątyni stały dwa królewskie żeliwne kotły, podarunki cesarza Yongle z dynastii Ming. […] Przetopienie tych wielkich, starych żeliwnych naczyń też nie było łatwe. Trzeba było ściąć setki grubych drzew, żeby napalić w piecu. […] Po wielu dniach i nocach ciężkiej pracy wreszcie zobaczyliśmy pierwsze rezultaty – surówkę o nieregularnych kształtach. Niektóre kawałki […] całą powierzchnię miały usianą kamieniami. […] Sprawdzaliśmy ich jakość, uderzając w nie młotkiem, […] natychmiast rozsypały się na małe kawałki.

B Źródło: Liao Yiwu, Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe [...], Wołowiec 2011, s. 100–102.
Rd8e3WmaysqYn
Podaj, jak nazywała się kampania, o której mówi źródło, i kto był jej inicjatorem. (Uzupełnij) Oceń, czy kampania, o której mówi fragment tekstu, osiągnęła zamierzony cel. Uzasadnij odpowiedź. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 3

Przeanalizuj poniższe źródła i na ich podstawie wykonaj polecenia.

Źródło A

REr3ubzvj6aVe
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Źródło B

R1PVgy76tUFCh
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Źródło C

R1O8nZaEif5Nq
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Źródło D

Wojna koreańska była jednym z najbardziej krwawych epizodów zimnej wojny. W wyniku działań wojennych zginęło i zostało rannych ponad 6 mln osób, z czego największe straty ponieśli Koreańczycy (1,5 mln ofiar na Północy, ponad 500 tys. ofiar na Południu), a także Chińczycy (ok. 400 tys. zabitych, 500 tys. rannych). Z uwagi na żywiołowość zmagań, które przetoczyły się przez cały Półwysep, wojna doprowadziła obie jego części do totalnej ruiny gospodarczej. Z punktu widzenia kształtowanej na przestrzeni wieków jedności narodu koreańskiego, szczególnie wzmocnionej za czasów japońskiej okupacji.

Udział Chin w wojnie koreańskiej znajdował uzasadnienie w racjach politycznych wyznawanych przez Państwo Środka. Utrwalona w historii wizja Korei jako pomostu na kontynent w połączeniu z zagrożeniem imperializmem (…) kładła racjonalne podstawy pod chińskie zaangażowanie. Dzięki udziałowi w wojnie koreańskiej Chiny także liczyły na wzmocnienie swojego oddziaływania na Półwysep i ograniczenie zbyt silnych wpływów radzieckich w Pjongjangu.

C Źródło: O. Pietrewicz, Krewetka między wielorybami. Półwysep Koreański w polityce mocarstw, Warszawa 2020, s. 74- 75.

Źródło E

Dzięki zaangażowaniu w wojnę lat 1950‑53, okupionemu setkami tysięcy ofiar, Chiny wróciły jako wielkie mocarstwo w regionie i potwierdziły swój tradycyjny wpływ na Półwyspie Koreańskim. Udział Chińskiej Republiki Ludowej w wojnie koreańskiej był pierwszym przejawem aktywnego zaangażowania tego państwa na arenie międzynarodowej po jego proklamowaniu 1 października 1949 r.

D Źródło: B. Góralczyk, Ewolucja międzynarodowej strategii Chin (1985–2015), w: A. Jarczewska, J. Zajączkowski (red.), Region Azji i Pacyfiku w latach 1985–2015, Warszawa 2016, s. 53.
R7Yebceuu6cQq
Na podstawie powyższych źródeł oceń, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. W wojnie koreańskiej zginęło najwięcej Chińczyków. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W wojnie koreańskiej udział wzięły amerykańskie jednostki wojskowe. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dzięki udziałowi w wojnie koreańskiej Chiny stały się mocarstwem. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W wojnie koreańskiej zginęły prawie 4 miliony ludzi. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R18kV0TultLmS
Na podstawie powyższych źródeł i własnej wiedzy odpowiedz na pytanie: jakie skutki przyniosła wojna koreańska? Uzasadnij odpowiedź. (Uzupełnij).