Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Podejmowanie działalności handlowej

HAN.02 Prowadzenie działań handlowych – technik handlowiec 522305

bg‑cyan

Instrukcja użytkowania

7

Spis treści

 1. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 1. Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałówProblemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

 2. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału.

R2N6TThvmIOFW
Przykład przycisku służącego nawigowaniu do poprzedniej strony
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

RRAZv7HTQIrxR
Przykład przycisku nawigującego do następnej strony
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod każdym materiałem multimedialnym znajduje się przycisk z powiązanymi ćwiczeniami/powiązanym ćwiczeniem. Aby przejść do takiego ćwiczenia, należy kliknąć dymek z nazwą kategorii i rodzajem ćwiczenia. Otworzy się wtedy osobna karta w przeglądarce z ćwiczeniem lub ćwiczeniami.

R10723ogJ0i8K
Widok przykładowego przycisku powiązanych ćwiczeń
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W prawej, górnej części ekranu znajduje się pasek menu, w którym zebrane są przyciski dostosowujące e‑materiał do odbiorców ze specjalnymi potrzebami. Dwa pierwsze przyciski z literą A i strzałką w górę lub w dół służą odpowiednio do zwiększenia lub zmniejszenia wielkości czcionki. Cztery przyciski z literą A wpisaną w kwadraty służą do wyłączenia/włączenia trybu wysokiego kontrastu w trzech wariantach: czarno‑białym, żółto‑czarnym i czarno‑żółtym. Ikona człowieka przełącza e‑materiał do trybu dostępności.

RO1R0NCfz4qih
Widok panelu dostosowującego e‑materiał do odbiorców ze specjalnymi potrzebami
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W trybie dostępności wszystkie elementy graficzne zastępowane są opisami alternatywnymi, które mogą być sczytywane przez generator mowy. Również ćwiczenia wykorzystujące grafiki, zastępowane są ćwiczeniami alternatywnymi.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału. Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Wprowadzenie

We wprowadzeniuDx5GJEIdTwprowadzeniu na górze strony znajdują się podstawowe informacje o kwalifikacji zawodowej oraz konsultancie merytorycznym e‑materiału. Poniżej zamieszczony jest spis treści, dzięki któremu można przenieść się na stronę konkretnego zasobu. W tym celu należy kliknąć na ikonę danego zasobu.

R1JznjYVFQ6Nt
Przykładowy wygląd spisu treści

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Materiały multimedialne

Dokumentacja interaktywna

Żeby wyświetlić dokumentację interaktywnąDSoPkz2W9dokumentację interaktywną, należy kliknąć białe pole z napisem „Rozpocznij”.

R1Xo2TEeA62Ye
Strona główna dokumentacji interaktywnej

Po kliknięciu pojawi się następujący widok.

RT46vRRFQ2hFw
Ekran z tekstem w dokumentacji interaktywnej

Dokumentacja interaktywna składa się 25 dokumentów. Z lewej strony znajduje się spis treści, dzięki któremu możemy przejść do interesującego nas zagadnienia. Spis treści pokazuje także postęp ukończenia danego dokumentu.

W skład dokumentacji wchodzą opisy oraz wzory dokumentów i dokumenty do wypełnienia.

R16M7YImaeHE01
Przyciski funkcyjne w dokumentacji interaktywnej

Przycisk „Drukuj” pozwala na wydrukowanie bieżącego widoku dokumentu.
Klikając na przycisk „Podpowiedź” pozwala na uzyskaniu informacji o prawidłowym sposobie wypełnienia dokumentu.
Wybierając guzik „Lektor” zostaje odtworzona dźwiękowa wersja podpowiedzi.

Rtpt9XxX7evNL1
Przycisk sprawdzający poprawność wypełnienia dokumentu w dokumentacji interaktywnej.

Po wypełnieniu dokumentu można sprawdzić jego poprawność, a w także uzyskać wskazówki dotyczącego jego wypełniania.

Gra „wcielanie się w rolę” przedsiębiorcy handlowego

Ekran startowy gryDV0zq9rSygry został przedstawiony poniżej.

R1UJz3lsIkjFf
Widok ekranu startowego gry
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przycisk „włącz tryb pełnoekranowy” uruchamia grę w widoku pełnoekranowym. Pojawia się wtedy ekran z tytułem i opisem gry. Na ekranie znajdują się dwa przyciski:

 • kontynuuj grę - po wybraniu tej opcji można kontynuować wcześniej rozpoczętą grę;

 • rozpocznij nową grę - po wybraniu tej opcji rozpoczyna się nowa gra.

Na tym ekranie znajdują się także przyciski funkcyjne:

 • pomoc - kliknięcie tej ikony otworzy okno z sekcją „pytania i odpowiedzi”, w której znajdują się opisy najważniejszych pojęć użytych w grze;

 • zamknij grę - kliknięcie tej ikony zamyka grę.

R1SknszwxNm5A1
Widok ekranu tytułowego gry
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zarówno w przypadku kontynuacji, jak i rozpoczęcia nowej gry należy wybrać misję. W grze dostępnych jest pięć misji:

 • scenariusz 1. Sklep stacjonarny – kwiaciarnia,

 • scenariusz 2. Sklep stacjonarny z zabawkami,

 • scenariusz 3. Sklep stacjonarny – sklep z personalizowanymi gadżetami,

 • scenariusz 4. Sklep internetowy z zabawkami,

 • scenariusz 5. Sklep internetowy z personalizowanymi gadżetami.

W każdej z nich zadaniem jest przeprowadzenie potrzebnych analiz rynkowych, dopełnienie formalności i podjęcie odpowiednich decyzji w związku z otwarciem sklepu.

Aby przejść do wybranej misji, należy kliknąć przycisk „rozpocznij”.

RTIavzbJiglyD1
Widok na ekran wyboru misji
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W górnej części ekranu gry znajdują się informacje o zdobytych punktach i odznakach. Po prawidłowym przejściu każdej misji zdobywa się odznakę. Łącznie można uzyskać pięć odznak:

 • Kwitnący biznes,

 • Przyjazny sklep,

 • Przedsiębiorstwo z pomysłem,

 • Efektywny e‑commerce,

 • Nowoczesny e‑handel.

Ri8e5PYOagSrF
Widok na okno odznak w grze
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W prawej części górnego menu znajdują się także wcześniej opisane ikony „pomoc” oraz „zamknij grę”.

R1eOIk8tJva731
Widok na menu górne gry
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod paskiem z informacjami o grze w części okien pojawia się przycisk pozwalający wrócić do poprzedniej strony. Został on przedstawiony na poniższej grafice.

R1asxLYEON2bx
Widok na przycisk "wróć do poprzedniej strony"
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po wyborze misji na ekranie wyświetlają się zadania do rozwiązania. Pytania w grze są wielokrotnego lub jednokrotnego wyboru. Polecenie zawsze precyzuje, jakie czynności należy wykonać.

Aby zaznaczyć wybraną odpowiedź, należy kliknąć ją lewym przyciskiem myszy.

RK50KfXkxkzV9
Widok na przykładowe zadanie w grze
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Następnie należy, w zależności od zadania, kliknąć przycisk „zatwierdź odpowiedź” lub „sprawdź”.

RmoWF7M2NUgdn
Widok na przycisk "sprawdź"
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wyświetli się wtedy informacja zwrotna. W przypadku negatywnej informacji zwrotnej na ekranie pojawią się dodatkowe informacje, mogące pomóc w prawidłowym wykonaniu zadania.

Aby przejść do kolejnego pytania, należy kliknąć przycisk „kontynuuj”.

R9WLChXM6Io44
Widok na przykładową informację zwrotną w grze
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W niektórych zadaniach gry poza opisem i zadaniem znajdują się krótkie materiały filmowe. Aby uruchomić wideo należy kliknąć ikonę odtwarzania, znajdującą się na środku ekranu.

Rw9twwT8bh2FR
Widok odtwarzacz wideo
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby zatrzymać film, należy kliknąć ikonę pauzy, która po poruszeniu myszką pojawia się pośrodku ekranu odtwarzania.

R792sbUXZA7mG
Widok na przycisk pauzy w odtwarzaczu wideo
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po rozwiązaniu wszystkich zadań w wybranej misji na ekranie pojawia się podsumowanie, które zawiera informacje o zaliczeniu lub niezaliczeniu oraz o procentowym wyniku misji.

RQQNYzX7Yfllm
Widok na przykładowe okno podsumowania misji
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod informacją znajdują się dwa przyciski:

 • zapisz wynik - pozwala na zapisanie wyniku i umożliwia przejście do kolejnej misji;

 • powtórz misję - resetuje uzyskany w ramach aktualnej misji wynik i pozwala przejść ją ponownie.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzająceDwn0HxuNQInteraktywne materiały sprawdzające są pogrupowane tematycznie. Znajdują się one w określonych zakładkach, na które należy kliknąć.

RjsQ4AbkNowqy
Przykładowy wygląd zakładek z zadaniami

Po kliknięciu na dany temat zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

RejzcB0KKLxQj
Wygląd przykładowego zadania

Odpowiedź zaznacza się poprzez kliknięcie na wybraną opcję, przeciągnięcie odpowiedzi lub wpisanie. Polecenie zawsze określa, co należy wykonać.

Po wybraniu lub uzupełnieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. W przypadku błędnej odpowiedzi na ekranie pojawi się informacja zwrotna ze wskazaniem materiału multimedialnego, na podstawie którego można uzupełnić swoją wiedzę.

Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Czyści ona odpowiedzi.

Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania.

Po prawej stronie polecenia widoczny jest kolorowy sześciokąt. Jego kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony kolor to zadanie łatwe, żółty to zadanie o średnim poziomie trudności, czerwony to zadanie trudne.

R8buTk83nU6Nh
Widok na ikony obrazujące poziom trudności ćwiczenia
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik pojęć dla e‑materiału

SłownikDJsHyRr4BSłownik posiada strukturę listy. Znajdują się w nim występujące w e‑materiale pojęcia wraz z ich definicjami. Pod każdym pojęciem znajduje się link do odpowiedniego multimedium, w którym występuje dane pojęcie.

W górnej części słownika znajduje się pole do filtracji pojęć. Aby odnaleźć jakieś pojęcie, należy je wpisać w polu filtracji. Po wpisaniu widoczne będzie tylko to pojęcie wraz z definicją. Aby wrócić do listy wszystkich pojęć, należy kliknąć krzyżyk w prawej części pola filtracji.

R1RKfDSz0D2Ga
Widok górnej części słownika z polem do filtrowania pojęć
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczycielaD12ZNiIukPrzewodnik dla nauczyciela jest podzielony na cztery części. Na początku przewodnika znajduje się interaktywny spis treści, który pozwala przejść bezpośrednio do wybranej części. Na końcu każdej części jest łącze pozwalające powrócić do spisu treści.

Pierwsza przedstawia cele i efekty kształcenia. Szczegółowo wymienia kwalifikacje, dla których e‑materiał został przeznaczony. Druga omawia strukturę e‑materiału. Wymienia poszczególne zasoby oraz podaje, czego dotyczą. Nazwa każdego zasobu to hiperłącze, które pozwala przejść do danej składowej e‑materiału. Trzecia część to wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej. Przedstawia przykładowe scenariusze pracy uczniów na zajęciach, poza zajęciami oraz dla indywidualnej pracy z uczniem. Na końcu wymienione są wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału.

Przewodnik dla uczącego się

Przewodnik dla uczącego sięDzT8eQCDZPrzewodnik dla uczącego się składa się z trzech części. Na początku przewodnika znajduje się interaktywny spis treści, który pozwala przejść bezpośrednio do wybranej części. Na końcu każdej części jest łącze pozwalające powrócić do spisu treści.

Pierwsza przedstawia strukturę e‑materiału. Omawia po kolei każdy zasób występujący w e‑materiale. Nazwa każdego zasobu to hiperłącze, które pozwala przejść do danej składowej e‑materiału. Druga część zawiera informacje, jak uczeń może korzystać z poszczególnych zasobów. Trzecia część to wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału.

Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografiaDxMOUKnydNetografia i bibliografia jest to spis adresów internetowych oraz pozycji literaturowych, z których korzystano podczas pisania e‑materiału. Adresy internetowe zawierają hiperłącza, dzięki którym można przejść na daną stronę, oraz datę z ostatnim dostępem do linku.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

6
bg‑cyan

Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

W przypadku problemów z wyświetlaniem się materiałów w e‑zasobie należy upewnić się, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do sieci internetowej. Czasami zbyt wolne łącze internetowe może spowodować wolne ładowanie się stron, szczególnie w przypadkach, gdy znajdują się na nich multimedia takie, jak film, wizualizacje 3D lub animacje 3D. W takiej sytuacji zalecane jest sprawdzenie, co może spowalniać internet. Najczęściej jest to otwarcie zbyt wielu zakładek w przeglądarce internetowej lub przeciążenie systemu (zbyt wiele otwartych aplikacji).

Jeżeli użytkownik korzysta z internetu mobilnego, słaba jakość połączenia może być spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych w ofercie.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

7
bg‑cyan

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści