Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią wiersza Zbigniewa Herberta Potęga smaku. Zwróć uwagę na wartości eksponowane przez poetę. Nazwij je i omów.
Zapoznaj się z treścią wiersza Zbigniewa Herberta Potęga smaku. Zwróć uwagę na wartości eksponowane przez poetę. Nazwij je i omów.
R175jk6qBT8k3
(Uzupełnij).
REQtqSuDzhkUE
Nagranie dźwiękowe lekcji.
Zbigniew Herbert Potęga smaku

Pani Profesor Izydorze DąmbskiejDąmbskiejDąmbskiej

To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
nasza odmowa niezgoda i upór
mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku
w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia

Kto wie gdyby nas lepiej i piękniej kuszono
słano kobiety różowe płaskie jak opłatek
lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima BoschaBoschaBoscha
lecz piekło w tym czasie było jakie
mokry dół zaułek morderców barak
nazwany pałacem sprawiedliwości
samogonnysamogonnysamogonny MefistoMefistoMefistoleninowskiej kurtceleninowskiej kurtceleninowskiej kurtce
posyłał w teren wnuczęta AuroryAuroryAurory
chłopców o twarzach ziemniaczanych
bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach

Zaiste ich retoryka była aż nazbyt parciana
(Marek TulliuszTulliuszTulliusz obracał się w grobie)
łańcuchy tautologiitautologiitautologii parę pojęć jak cepy
dialektykadialektykadialektyka oprawców żadnej dystynkcjidystynkcjidystynkcji w rozumowaniu
składnia pozbawiona urody koniunktiwukoniunktiwukoniunktiwu

Tak więc estetykaestetykaestetyka może być pomocna w życiu
nie należy zaniedbywać nauki o pięknie
Zanim zgłosimy akces trzeba pilnie badać
kształt architektury rytm bębnów i piszczałek
kolory oficjalne nikczemny rytuał pogrzebów

Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu
książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie

To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku
który każe wyjść skrzywić się wycedzić szyderstwo
choćby za to miał spaść bezcenny kapitelkapitelkapitel ciała
głowa

(Raport z oblężonego miasta, 1983)

wiersz Źródło: Zbigniew Herbert, Potęga smaku, [w:] Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, Kraków 2008, s. 523–524.
Dąmbskiej
Boscha
samogonny
Mefisto
leninowskiej kurtce
Aurory
Tulliusz
tautologii
dialektyka
dystynkcji
koniunktiwu
estetyka
kapitel
Polecenie 2

Wskaż fragmenty wiersza, w których pojawia się kontekst biograficzny. Wyjaśnij, dlaczego twoim zdaniem poeta go wykorzystał. Czemu służą te odwołania?

RwrVAhxTCWH9u
(Uzupełnij).
Polecenie 3
Przeanalizuj opis mapy myśli dotyczącej wartości. Na jej podstawie stwórz wypunktowaną listę haseł z własnymi spostrzeżeniami oraz cytatami z wiersza Zbigniewa Herberta Potęga smaku.
Przeanalizuj opis mapy myśli dotyczącej wartości. Na jej podstawie stwórz wypunktowaną listę haseł z własnymi spostrzeżeniami oraz cytatami z wiersza Zbigniewa Herberta Potęga smaku.
RTXP0JOwzQrMh
(Uzupełnij).
RG6i579Q69Iv91
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: WARTOŚCI
  • Elementy należące do kategorii WARTOŚCI
  • Nazwa kategorii: wartości moralne (etyczne)
   • Elementy należące do kategorii wartości moralne (etyczne)
   • Nazwa kategorii: dobro
   • Nazwa kategorii: odwaga
   • Nazwa kategorii: godność
   • Koniec elementów należących do kategorii wartości moralne (etyczne)
  • Nazwa kategorii: wartości poznawcze
   • Elementy należące do kategorii wartości poznawcze
   • Nazwa kategorii: prawda
   • Nazwa kategorii: mądrość
   • Koniec elementów należących do kategorii wartości poznawcze
  • Nazwa kategorii: wartości estetyczne
   • Elementy należące do kategorii wartości estetyczne
   • Nazwa kategorii: piękno
   • Koniec elementów należących do kategorii wartości estetyczne
  • Nazwa kategorii: wartości witalne
   • Elementy należące do kategorii wartości witalne
   • Nazwa kategorii: życie
   • Nazwa kategorii: radość
   • Nazwa kategorii: swoboda
   • Koniec elementów należących do kategorii wartości witalne
  • Nazwa kategorii: wartości społeczne
   • Elementy należące do kategorii wartości społeczne
   • Nazwa kategorii: wolność
   • Nazwa kategorii: pokój
   • Nazwa kategorii: grzeczność
   • Nazwa kategorii: dyskrecja
   • Koniec elementów należących do kategorii wartości społeczne
  • Nazwa kategorii: wartości utylitarne
   • Elementy należące do kategorii wartości utylitarne
   • Nazwa kategorii: pożyteczność
   • Nazwa kategorii: pracowitość
   • Koniec elementów należących do kategorii wartości utylitarne
   Koniec elementów należących do kategorii WARTOŚCI