Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Udostępnij materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą myśli. Uzupełnij brakujące przykłady środków stylistycznych oraz opisy ich funkcji.

R1aNyAi9pGnD21
Polecenie 2

Zapoznaj się z charakterystyką filozofii stoickiej sformułowaną przez Władysława Tatarkiewicza. Wyjaśnij, w jaki sposób te cechy zrealizowane zostały w wierszu Pogoda lasu... Weź pod uwagę użyte w wierszu środki stylistyczne.

Władysław Tatarkiewicz Historia Filozofii

Życie zgodne z naturą jest zarazem zgodne z rozumem. Nie namiętności bowiem, lecz rozum stanowi naturę człowieka. Z tego względu rozum był dla stoików miarą postępowania i naturalizm był zarazem racjonalizmem. (...) Racjonalizm stoików był jakby wspólnym mianownikiem ich czci dla cnoty i czci dla natury.

6 Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Historia Filozofii, t. 1, Warszawa 2004, s. 133.
RWm1QvVlSbKJs
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida