Jarosław Iwaszkiewicz Pogoda lasu… – postawa humanistyczna i stoicka

Tekst: Marzena Siegieńczuk-Solecka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Kamilla Termińska, „Język. Religia. Tożsamość” 2016, t. 1 (13).
  • Iwaszkiewicz Jarosław, Pogoda lasu niechaj będzie z tobą, [w:] tegoż, Mapa pogody, Warszawa 1977.
  • Aleksandra Giełdoń-Paszek, Obywatel Parnasu. Sztuki piękne w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Katowice 2014.
  • Władysław Tatarkiewicz, Historia Filozofii, t. 1, Warszawa 2004.
  • Irvine William B., Wyzwanie stoika. Jak dzięki filozofii odnaleźć w sobie siłę, spokój i odporność psychiczną, Kraków 2020.
  • Wroczyński Tomasz, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, nr 29/1994.
  • „Współczesność”, nr 15/1969.
  • Kwiatkowski Jerzy, Miejsce Iwaszkiewicza w poezji polskiej XX wieku, [w:] O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, red. Alina Brodzka, Wrocław 1983.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida